ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

در حال جستجو...

Domains must begin with a letter or a number and be between and characters in length

:domain is unavailable

تبریک میگوییم! موجود است!

Contact Us
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

.ma
139.00 DHS
.com
115.00 DHS
.net
129.00 DHS
.info
186.00 DHS
.org
129.00 DHS
نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
Hot New Sale

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
115.00 DHS
1 سال
115.00 DHS
1 سال
115.00 DHS
1 سال
.net
129.00 DHS
1 سال
129.00 DHS
1 سال
129.00 DHS
1 سال
.org
129.00 DHS
1 سال
129.00 DHS
1 سال
129.00 DHS
1 سال
.info
186.00 DHS
1 سال
186.00 DHS
1 سال
186.00 DHS
1 سال
.ma
139.00 DHS
1 سال
278.00 DHS
2 سال
186.00 DHS
1 سال
.ac.ma
186.00 DHS
1 سال
186.00 DHS
1 سال
186.00 DHS
1 سال
.net.ma
139.00 DHS
1 سال
186.00 DHS
1 سال
186.00 DHS
1 سال
.co.ma
186.00 DHS
1 سال
186.00 DHS
1 سال
186.00 DHS
1 سال
.press.ma
186.00 DHS
1 سال
186.00 DHS
1 سال
186.00 DHS
1 سال
.org.ma
186.00 DHS
1 سال
186.00 DHS
1 سال
186.00 DHS
1 سال
.gov.ma
186.00 DHS
1 سال
186.00 DHS
1 سال
186.00 DHS
1 سال
.co
330.00 DHS
1 سال
330.00 DHS
1 سال
330.00 DHS
1 سال
.biz
115.00 DHS
1 سال
115.00 DHS
1 سال
115.00 DHS
1 سال
.mobi
120.00 DHS
1 سال
120.00 DHS
1 سال
120.00 DHS
1 سال
.tel
136.00 DHS
1 سال
136.00 DHS
1 سال
136.00 DHS
1 سال
.tv
499.00 DHS
1 سال
499.00 DHS
1 سال
499.00 DHS
1 سال
.eu
196.00 DHS
1 سال
196.00 DHS
1 سال
196.00 DHS
1 سال
.us
186.00 DHS
1 سال
186.00 DHS
1 سال
186.00 DHS
1 سال
.co.uk
186.00 DHS
1 سال
186.00 DHS
1 سال
186.00 DHS
1 سال
.me
150.00 DHS
1 سال
150.00 DHS
1 سال
150.00 DHS
1 سال
.name
136.00 DHS
1 سال
136.00 DHS
1 سال
136.00 DHS
1 سال
.nl
186.00 DHS
1 سال
186.00 DHS
1 سال
186.00 DHS
1 سال
.be
186.00 DHS
1 سال
186.00 DHS
1 سال
186.00 DHS
1 سال
.sn
980.00 DHS
1 سال
980.00 DHS
1 سال
980.00 DHS
1 سال
.africa
290.00 DHS
1 سال
290.00 DHS
1 سال
290.00 DHS
1 سال
.ch
115.00 DHS
1 سال
115.00 DHS
1 سال
115.00 DHS
1 سال
.app
241.00 DHS
1 سال
241.00 DHS
1 سال
241.00 DHS
1 سال
.art
220.00 DHS
1 سال
220.00 DHS
1 سال
220.00 DHS
1 سال
.es
186.00 DHS
1 سال
186.00 DHS
1 سال
186.00 DHS
1 سال
.de
186.00 DHS
1 سال
186.00 DHS
1 سال
186.00 DHS
1 سال
.space
191.00 DHS
1 سال
191.00 DHS
1 سال
191.00 DHS
1 سال
.website
270.00 DHS
1 سال
270.00 DHS
1 سال
270.00 DHS
1 سال
.club
280.00 DHS
1 سال
280.00 DHS
1 سال
280.00 DHS
1 سال
.today
186.00 DHS
1 سال
186.00 DHS
1 سال
186.00 DHS
1 سال
.casa
330.00 DHS
1 سال
330.00 DHS
1 سال
330.00 DHS
1 سال
.bid
350.00 DHS
1 سال
350.00 DHS
1 سال
350.00 DHS
1 سال
.cool
370.00 DHS
1 سال
370.00 DHS
1 سال
370.00 DHS
1 سال
.site
370.00 DHS
1 سال
370.00 DHS
1 سال
370.00 DHS
1 سال
.media
370.00 DHS
1 سال
370.00 DHS
1 سال
370.00 DHS
1 سال
.wiki
380.00 DHS
1 سال
380.00 DHS
1 سال
380.00 DHS
1 سال
.life
290.00 DHS
1 سال
290.00 DHS
1 سال
290.00 DHS
1 سال
.shop
400.00 DHS
1 سال
400.00 DHS
1 سال
400.00 DHS
1 سال
.online
440.00 DHS
1 سال
440.00 DHS
1 سال
440.00 DHS
1 سال
.cc
480.00 DHS
1 سال
480.00 DHS
1 سال
480.00 DHS
1 سال
.email
190.00 DHS
1 سال
190.00 DHS
1 سال
190.00 DHS
1 سال
.pw
180.00 DHS
1 سال
180.00 DHS
1 سال
180.00 DHS
1 سال
.io
680.00 DHS
1 سال
680.00 DHS
1 سال
680.00 DHS
1 سال
.store
700.00 DHS
1 سال
700.00 DHS
1 سال
700.00 DHS
1 سال
.guru
290.00 DHS
1 سال
290.00 DHS
1 سال
290.00 DHS
1 سال
.global
800.00 DHS
1 سال
800.00 DHS
1 سال
800.00 DHS
1 سال
.fr
120.00 DHS
1 سال
120.00 DHS
1 سال
120.00 DHS
1 سال
.boutique
399.00 DHS
1 سال
399.00 DHS
1 سال
399.00 DHS
1 سال
.ga
290.00 DHS
1 سال
290.00 DHS
1 سال
290.00 DHS
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains